We kunnen het niet alleen

Met de bouw en onderhoud van onze huizen en onze inzet in de buurten kunnen wij zelf een grote bijdrage leveren aan alle thema’s die in deze visie aan bod komen. Maar onze invloed heeft grenzen. We zijn ons ervan bewust dat wij een thuis voor onze huurders niet kunnen garanderen zonder betrokkenheid en hulp van onze huurders, samenwerkingspartners, leveranciers en collega’s. Daarom vragen we hen om deze visie te omarmen en ons te helpen om onze ambities te realiseren.

Aan onze samenwerkingspartners vragen we om met ons op te trekken, kennis te delen en om samen zo slim mogelijk te investeren. Aan onze leveranciers vragen we om bij te dragen aan het behalen van onze ambities en waar nodig op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. Aan onze collega’s vragen we om binnen hun dagelijkse werk en misschien zelfs wel in hun dagelijkse leven een bijdrage te leveren. Altijd samen.

Onze huidige generatie én nieuwe generatie huurders maken we bewust van eigen gedrag en de gevolgen daarvan. En we vragen hen om te kijken wat zij zelf thuis of in de wijk in het wonen kunnen bijdragen aan duurzaamheid. Om zo hun eigen CO₂ voetafdruk en die van medehuurders in relatie tot wonen te verkleinen. Waar nodig faciliteren en ondersteunen wij daarin. 

We hebben jou ook nodig!

We doen het gelukkig samen en je hebt al vele collega’s om je heen die al ervaring hebben, die kunnen helpen met je plannen of die dezelfde uitdaging hebben als jij. Duurzaamheid is een reis die voor Actium nog vele jaren zal voortduren en die ook zeker nog de nodige hobbels zal brengen. We geloven dat dit het juiste is om te doen en dat wij degenen zijn die onze huurders, partners en de gemeenschap kunnen laten zien dat het echt kan!

Je hebt nu in ieder geval al een stukje van de benodigde kennis en inzichten gekregen door deze E-learning. We gaan in de komende periode nog veel stappen zetten met online webinars, workshops en bijeenkomsten die ons stap-voor-stap verder helpen om The Natural Step te gaan zetten. Durf te vragen! Durf uit te dagen! Wees moedig! En zorg vooral goed voor jezelf zodat jij ook de Kwaliteit van Leven kunt ervaren die we anderen ook toewensen.

Onze volgende stap is een gezamenlijk webinar. We hebben hiervoor nog een vraag voor je die we hiervoor willen gebruiken.
Druk op voltooien om de laatste vragen te beantwoorden.

Dank je wel!

Scroll to Top