Wat willen we bereiken?

De duurzaamheidsthema’s

In onze keuzes zijn de duurzaamheidsprincipes van The Natural Step leidend. Dit betekent dat we zo min mogelijk ingrijpen in de natuur en zo goed mogelijk omgaan met de biodiversiteit, het klimaat, de grondstoffen en de menselijke basisbehoeften. We hebben de 4 principes gebruikt om 4 ambities te omschrijven op belangrijke thema’s waar we invloed op hebben.

Het is 2050 en….

…wij werken volledig circulair. De materialen die we gebruiken helpen mee aan de gezondheid  en het welzijn van mensen en zijn in balans met de natuur. 

…onze huizen, gebouwen, buurten en wijken wekken meer natuurlijke en hernieuwbare energie op, dan ze zelf verbruiken.

…we bewegen ons 100% schoon naar, van én tijdens ons werk, net als onze leveranciers. 

…we hebben door vergroening de natuur geïntegreerd in onze huizen, gebouwen, buurten en wijken waardoor het er aangenaam en gezond wonen is. Met een gezond binnenklimaat en een grote variatie aan planten en dieren.  

De juiste afwegingen maken

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit
Wij geloven dat investeren in duurzaamheid op de lange termijn bijdraagt aan beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Een lage energierekening helpt onze huurders om ruimte in de portemonnee te houden. En een geïsoleerde woning zorgt ook nog eens voor een behaaglijk gevoel. Wanneer we sloopafval kunnen gebruiken en als grondstof geld oplevert, hebben we meer middelen om nieuwe huizen te bouwen. Daarom kijken we als we investeren naar kosten en opbrengsten op de korte én lange termijn, financieel én maatschappelijk. We weten dat we hierbij voor lastige keuzes en dilemma’s komen te staan.

Samen met onze huurders en onze samenwerkingspartners willen we, iedere dag weer, de beste afweging maken. 

Scroll to Top