Wat is er al?

Bij Actium zijn we al heel wat jaren met veel energie bezig met duurzaamheid. Zo hebben we al tientallen projecten en stappen gezet om onze bijdrage concreet te maken. Hieronder enkele voorbeelden ter inspiratie:

Naam project Drenthe woont circulair

Beschrijving Project Actium brengt 20 woningen in (nieuwbouw) op de locatie Kloosterakker in Assen.

Meer info: https://drenthewoontcirculair.nl/wp-content/uploads/2019/12/Actium-2.pdf

https://drenthewoontcirculair.nl

“Als het aan de Drentse corporaties ligt dan wordt er in 2040 100% circulair gebouwd en gerenoveerd. Zodat de sociale doelgroep ook in de toekomst betaalbaar en comfortabel kan wonen. Voor dit ambitieuze plan zijn de corporaties middels een open marktconsultatie op zoek gegaan naar zes partijen die samen met hen willen pionieren en experimenteren. Met als doel circulair bouwen betaalbaar, herhaalbaar en opschaalbaar te maken voor de hele corporatiesector. Drenthe Woont Circulair moet een duurzame doorbraak in de sociale woningbouw opleveren. Binnen een Drentse praktijkproeftuin hebben de corporaties zes verschillende pilotprojecten ingebracht, zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.”


Naam project PO-00001035 186 woningen Oosterwolde Zuid

Beschrijving Project Verbeteren kierafdichting kunststof kozijnen incl. asbestsanering, isoleren dakconstructie, oplossen koudebruggen, verbeteren ventilatie, vervangen voegwerk, aanbrengen spouwisolatie en vervangen dakbedekking/aanbrengen bodemisolatie en zonnepanelen.

Welke stappen hebben we gezet op het gebied van duurzaamheid in dit project:

 • Energie: het aanbrengen van dakisolatie RC 2.5 en 6.0/ spouwisolatie RC 2.0 en 4.5/Bodemisolatie RC 3.5  en zonnepanelen.
 • Materialen: gebruik van materialen met lange levensduur en onderhoudsvrij/ toepassen van zonnepanelen en extra isolatie.
 • Reizen: werkzaamheden zijn zoveel mogelijk geclusterd uitgevoerd met lokale aannemers.
 • Natuur en Biodiversiteit: Voorafgaande aan het project is alles op het gebied van Flora & Fauna onderzocht. Uit deze onderzoeken zijn mitigerende maatregelingen getroffen. Zoals : aanbrengen vogelvids in  eerste rij dakpannen ter plaatse van goot, dak overstekken/gevel pan aangepast voor vleermuizen en diverse nestkasten opgehangen.

Dit hebben we geleerd: Met de juiste samenwerking tussen opdrachtgever, aannemer en bewoners een mooi project neer kunnen zetten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd in bewoonde toestand. Er zijn duurzame materialen toegepast in overleg met leveranciers en aanemers.


Naam project: Passief wonen Norg

Beschrijving Project Passief wonen: woningen zonder additionele warmtevoorziening en koeling. Dusdanig geïsoleerd en geventileerd dat er een continu een temperatuur is van rond de 20 graden. Wanneer warmte nodig is kan dit door elektrische verwarming (infrarood) en warme lucht middels ventilatie systeem.

Welke stappen hebben we gezet op het gebied van duurzaamheid in dit project:

 • Energie:      geen gebruik van fossiele brandstoffen bij gebruik van woning
 • Materialen: zoveel mogelijk duurzame bouwmaterialen toegepast, waar mogelijk circulair
 • Reizen:  prefab, daardoor minder reisbewegingen. 
 • Natuur en Biodiversiteit: –

Dit hebben we geleerd: woningen zijn nog niet in gebruik, eerste passieve woningen die we bouwen. We hebben geleerd dat het wel kan!


Naam project : Haerenkwartier Oosterwolde

Beschrijving Project NOM ready woningen, met een paar kleine aanpassingen zijn deze woningen in de toekomst ‘nul op de meter’ te maken. Het zijn in feite no-regret maatregelen. Tevens waterberging in de wijk gerealiseerd. Heel erg naar betaalbaarheid voor bewoners gekeken. Lage duurzame energielasten is daarbij een aspect geweest. Woningen zijn energieneutraal, volgende stap is nom.

Welke stappen hebben we gezet op het gebied van duurzaamheid in dit project:

 • Energie: woningen zijn energieneutraal, volgende stap is nul op de meter (woningen zijn nom ready, met een paar kleine aanpassingen in de toekomst zijn de woningen NOM)
 • Materialen: prefab.  materialisatie is de volgende stap bij Actium, zijn we nog niet mee gereed. Just in time
 • Reizen: weinig verkeersbewegingen (prefab). ‘just in time’ principe weinig opslag etc.
 • Natuur en Biodiversiteit: op de locatie is inspanning gedaan voor flora en fauna: rond de 378 kasten. Groene hagen om de woningen, basis tuin aanleggen om te voorkomen dat alles wordt bestraat. Alle spouwen zijn toegankelijk voor vleermuizen.
  We ontvingen hiervoor een nominatie vogel award (vogelbescherming)

Dit hebben we geleerd: water in de wijk (hoe beperk je wateroverlast) is iets waar je over na moet denken voordat de eerste paal de grond in gaat. Inrichting van openbare ruimten moet aansluiten op de woningen en de wijk. Alles heeft namelijk invloed op elkaar denk hierbij aan hitte stress.

En zo kennen we nog vele andere initiatieven:

Hoe ga jij bijdragen? Hoe kunnen we je helpen?

Scroll to Top