Hier zijn wij van bij Actium verwijder

Thuis is de plek waar je je veilig en geborgen voelt. De plek waar je zelf kleur aan geeft en altijd weer naar terugkeert. Een basisvoorwaarde voor een thuis is een huis. Een goed, betaalbaar huis, dat past bij wie je bent en wat je nodig hebt. Dat huis bieden wij.

Onze visie op duurzaam

Onze visie beschrijft waar we willen staan in 2050, met een hoofddoelstelling en ambities verdeeld over vier thema’s: Materiaal & afval, Reizen, Energie en Natuur & Biodiversiteit. Deze thema’s vloeien voort uit onze drijfveren, onze strategische koers en de ontwikkelingen die wij zien om ons heen. Onlosmakelijk verbonden met deze visie is het duurzaamheidsprogramma, waarin we onze visie voor de lange termijn hebben uitgewerkt in doelstellingen voor de eerstkomende jaren.

Op basis van onze drijfveren, onze strategische koers en de ontwikkelingen die wij zien om ons heen, beschrijven wij het volgende hoofddoel en werken deze uit in ambities verdeeld over vier thema’s:

“We verkleinen onze ecologische voetafdruk door met al onze activiteiten niet meer CO₂ en andere schadelijke stoffen uit te stoten dan de aarde kan verwerken. Daarnaast dagen we onze huurders en samenwerkingspartners uit om dit ook te doen. Samen leveren we een bijdrage aan het herstel van de aarde. Dit willen wij in 2050 bereikt hebben en voortzetten.”

We gaan voor duurzaam

4 thema’s

Om dit te realiseren gaan we anders om met:

  1. Materiaal en afval
  2. Reizen 
  3. Energie 
  4. Natuur en biodiversiteit

Op de volgende pagina leggen we uit wat we willen doen, maar laten we ook niet vergeten dat we al heel veel hebben gedaan. Denk bijvoorbeeld aan onze Nominatie van de Vogelbescherming of ons team van gedreven professionals die al lange tijd bezig zijn om de duurzaamheid die in onze genen zit, zichtbaar te maken.

Scroll to Top