4. Acties, van ideeën naar acties Copy

Afwegen van je ideeën

In deze fase toetsen we of het goede keuzes zijn. We gebruiken hiervoor de drie strategische vragen uit de D-stap:

  1. Brengt deze stap ons een stukje dichter bij onze vier Strategische Doelen? Voldoen ze volledig aan de 4 duurzaamheid principes? Zo niet, welke stappen moeten we in de toekomst nog zetten?
  2. Is het een flexibele stap? Kunnen we makkelijk bijsturen of stoppen, een andere weg inslaan? Sorteren we al voor op iets dat eraan komt?
  3. Wat levert het op? Vergroot het de beleving van een ‘thuis voor de huurder’? Hoe vergroot het kwaliteit van leven? Denk aan gezondheid, veiligheid, bereikbaarheid, ontspanning, identiteit, levensbehoud, creativiteit, ontmoeten? Hoe draagt het bij aan betaalbaarheid? Hoe draagt het bij aan beschikbaarheid?Bespaart het tijd/geld/middelen? Zit er communicatiewaarde in de stap om duurzaam bewustzijn bij collega’s of huurders te vergroten? Verkleint het toekomstige risico’s, levert het een beter rendement?

Inzicht in de antwoorden op deze vragen helpen om definitief te kiezen welke acties/stappen je daadwerkelijk wilt gaan zetten of om te beslissen dat je ze nog even parkeert tot een beter moment?

SMART acties

Het is een ABCD-tje

Je hebt het gehele ABCD doorlopen. Je hebt gekeken naar je projectcontext en kansen en uitdagingen beschreven. Je hebt gedroomd binnen de kaders van die context om een beeld te krijgen van het hoogsthaalbare, jouw eigen project moonshot. Je hebt iedereen die betrokken is bij je project dezelfde taal voor duurzaamheid geleerd. Je hebt gekeken waar je nu staat op alle thema’s, welke partijen je graag wilt betrekken en wat er allemaal te vinden is. Vervolgens ben je met anderen op zoek gegaan naar creatieve ideeën om zo ver mogelijk te komen. En je heb een selectie gemaakt van de ideeën en stappen door ze te wegen aan de hand van de 3 strategische vragen.


Het is tijd om van dromen naar SMART doelstellingen te bewegen en je acties richting je doel te bepalen.

Voor ieder onderdeel is het belangrijk om zicht te krijgen op:

  • Welke stap/actie gaan precies zetten? Wat hebben we straks bij oplevering?
  • Hoe gaan we meten dat we succesvol zijn? Wanneer zijn we tevreden of liever; wat is noodzakelijk?
  • Is dit iets waar we achter staan? Willen we dit echt bereiken?
  • Leggen we met deze actie de lat hoog genoeg, brengt het ons ver genoeg of lijkt het juist onhaalbaar?
  • Wanneer moeten we wat doen? Wanneer is wat klaar?

Hulpmiddelen

Als je weet welke acties je gaat uitvoeren om je strategieën te realiseren en succesvol te zijn binnen je context; dan kun je gaan kiezen welke instrumenten en hulpmiddelen je moet inzetten om tot uitvoering over te gaan. Welke hulpmiddelen gebruik je nu voor de planning binnen Actium? PVE? inkoopbeleid? aanbestedingsdocument? Lees hier iets meer over op de laatste pagina.

Scroll naar top