2. Succes, waar ga je voor in jouw project? Copy

Wat is je stip op de horizon voor je project?

Eerst durven dromen
Hoe ziet jouw project eruit als het klaar is? Hoe beïnvloedt jouw project kwaliteit van leven van je huurder? Wat heb je bereikt op de duurzaamheidsthema’s? Stel dat je de spelregels voor duurzaamheid met jouw project, product of proces helemaal niet meer zou overtreden, hoe ziet dat eruit? Als je alle ambities van Actium in dit ene project zou kunnen realiseren?

Ga eerst voor een grootste visie, vertaal die na de C-stap in doelstellingen die SMART zijn. Want wij weten ook dat je in een project geen 100% duurzaamheid gaat realiseren, maar dit is de fase van verbeelden.

Omschrijf de gedroomde eindsituatie van je project

Omschrijf je succes voor je project in een visie en met project doelstellingen die passen binnen de ambities (strategische doelen) van Actium.

De doelen van Actium vormen je context, schrijf voor je project je eigen projectdoelen voor succes
De ‘strategische doelen’ ligt ver in de toekomst, we moeten nog een heleboel stappen zetten om daar te komen. We kennen nog niet alle innovaties, structuren en modellen die ons helpen om 100% duurzaamheid te bereiken. Voor jouw project zijn deze strategische doelen wel belangrijk, omdat ze je vertellen waar je naartoe beweegt. Je probeert zo’n groot mogelijke stap die kant op te zetten.

Materialen

…wij werken volledig circulair. De materialen die we gebruiken dragen bij aan het welzijn en de gezondheid van mensen en zijn in balans met de natuur.

Energie

…onze huizen, gebouwen, buurten en wijken wekken meer natuurlijke en hernieuwbare energie op, dan ze zelf verbruiken.

Reizen

…we bewegen ons 100% schoon naar, van én tijdens ons werk, net als onze leveranciers. 

Natuur & Biodiversiteit

…we hebben door vergroening de natuur geïntegreerd in onze huizen, gebouwen, buurten en wijken waardoor het er aangenaam en gezond wonen is. Met een gezond binnenklimaat en een grote variatie aan planten en dieren.  

BELANGRIJK: Strategische Doelen wijken af van ‘project doelstellingen’. Doelstellingen gaan over de korte- en middellange termijn (voor jouw project) en zijn doorgaans SMART geformuleerd. Strategische Doelen dienen een ander doel; Het verwoorden van deze lange termijn ambitie is wervend, gericht op duurzaamheid, relevant en aantrekkelijk. Dat je het niet allemaal in dit ene project voor elkaar krijgt is logisch omdat we nog een lange weg te gaan hebben.

In het volgende onderdeel bespreken we de strategieën die ons helpen om succesvol te zijn. Daarvoor kun je ook je ‘doelstellingen’ voor je project vorm geven.

Scroll naar top